”Den
gamle Göteborgskoloristen Ivan Ivarson lär vid något tillfälle ha sagt ”jag
skulle vilja äta färg”. Jerry Anderson, också han Göteborgsmålare, ger i sina
målningar uttryck för samma sinnliga förhållande till färgen som materia.
Anderson murar upp sina landskapsmålningar med den feta oljefärgen som får ett
eget liv i bilderna. Här är färgen inte bara en del av avbildningen, den är
identisk med den samtidigt som den är bärare av själva det emotionella innehållet
i bilderna. Det finns i Andersons målningar ett okomplicerat förhållande till
verkligheten som han återger som han ser och upplever den genom färgen, och det
han avbildar är utsnitt ur en mer eller mindre orörd natur, en verklighet som
sitter trångt och som vi måste slå vakt om. I sitt oskuldsfulla förhållande
till naturen kan Anderson påminna om ännu en Göteborgsmålare, nämligen Inge
Schiöler.”

Ur
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 10/4 1973, Recension av Hans Johansson