”Jerry
Anderson är en kolorist av i dagsläget ganska annorlunda slag. Sällan ser man
idag ett så totalt uppgående i färgen hos en realistisk och naturalistisk
målare som den man mäter i hans dukar. […..] Det är naturbilder från det
svenska landskapet, stränder, sommar- och vintervyer. Människor ser man inte,
men väl spåren efter dem – bebyggelse, en vägbom, en båt etc. Deras närvaro är
alltså påtaglig. Men frånvaron av mer substantiella varelser betyder nog
ingenting särskilt i Jerry Andersons måleri. Jag föreställer mig att han helt
enkelt vill förmedla naturupplevelser. […..] Och i det avseendet har Jerry
Anderson förvisso åtskilligt att komma med – hans målningar utstrålar en
intensiv kraft av det han upplevt.”

Ur Värmlands Folkblad 18/2 1978, Recension
av Charles Kassman