Utställning på Galleri Scandinavia 2008
Artkel i kulturtidningen Zenit