Vad som idag kallas “lifehack” – lösning på problem med det som råkar finnas till hands.
Här används coops påse som vattenkanna i det nyanlagda stenpartiet i Haverdal.